Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

ZapraszamyDzieOtwarty 

Dzienotwarty22

hot Zobacz

 

PlakatZSZodonow

LOPlakatZSZodonow

Naszezawody 

 Specjalizacje

Sukces w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym

Gratulujemy Pawłowi z klasy II a,który zakwalifikował się do zawodów finałowych I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas I i II szkół średnich województwa świętokrzyskiego.

Wyrazy uznania kierujemy do Pani Teresy Korfel, która przygotowała Pawła do zawodów.

Nasi uczniowie finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Ekonomicznego
„Wiedzy o Patronie Władysławie Grabskim"

Konkurs został zorganizowany z okazji emisji monety kolekcjonerskiej z Władysławem Grabskim przez Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie we współpracy z Oddziałem NBP w Lublinie.

Trójkę uczniów, reprezentujących naszą szkołę w konkursie ogólnopolskim wytypowano w eliminacjach wewnątrzszkolnych.

Uczniowie Technikum im. Wł. Grabskiego w Odonowie, kształcący się w zawodzie technik logistyk, wzięli udział w finale konkursu w formie on-line 27 kwietnia 2022 r.

W finale wykorzystano aplikacje Teams i Kahoot. Z relacji Finalistów wynika, że test stworzył dla nich szansę wykazania się szczegółową wiedzą na temat życia i działalności Wł. Grabskiego. Uczestnictwo w przedsięwzięciu wyzwoliło kreatywność uczniów w studiowaniu źródeł historycznych i pozwoliło na odkrycie nieznanych dotąd faktów z życia Patrona. Ze zdziwieniem przyjęto fakt, że w wyniku reformy walutowej za jednego złotego płacono 1 800 000 marek polskich.
Cenne nagrody dla laureatów i ich opiekunów sfinansował NBP.
Najlepszym uczniem z naszej szkoły okazał się Jakub z klasy III a, który uplasował się na czwartej pozycji konkursu. Szóste miejsce zajęła Klaudia, a ósme Magda.
Opiekunem przygotowującym uczniów do konkursu był p. prof. Marian Skorupa.

Należy podkreślić, że w jednym z numerów bankoteki z maja 2014 r. ukazała się informacja o szkołach noszących imię Wł. Grabskiego, w tym również o Technikum w Odonowie.

Zwycięzcom oraz opiekunowi serdecznie gratulujemy dużej wiedzy o Patronie!

Konkurs2

Konkurs4

Konkurs3

 

Ogłoszenie o rekrutacji na dwutygodniowy staż zawodowy realizowany w Grecji

w ramach projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000012748

realizowanego przez Fundację Ku Pomocy

w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń chęci udziału w dwutygodniowym stażu zawodowym, który odbędzie się w terminie 25.09 - 07.10.2022* (w tym dwa dni przeznaczone na podróż).
Uczestnikowi zapewniony będzie:
• Kurs przygotowujący do stażu,
• Transport (międzynarodowy i lokalny),
• Zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
• Program edukacyjno - kulturowy,
• Ubezpieczenie na czas mobilności,
• Kieszonkowe,

Główne cele projektu:
• Zdobycie doświadczeń zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach,
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole,
• Rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia, także tych o charakterze miękkim,
• Podniesienie kompetencji językowych z jęz. angielskiego, w tym specjalistycznego, przełamanie bariery językowej, zdobycie podstaw z jęz. greckiego,
• Budowa lub wzmocnienie postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego online oraz w formie papierowej do sekretariatu szkoły. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu w roku szkolnym 2021/2022. Kryteria rekrutacji są opisane w załączonym regulaminie rekrutacji i dostępne w sekretariacie szkoły. Pod uwagę będą brane wyniki zdobyte z semestru zimowego 2021/2022.

W projekcie udział wziąć mogą uczniowie:
• klas 2a , 3a , 3b ;
• kształcą się w zawodzie: technik hotelarstwa,
• uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
• wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
• cechuje ich nienaganne zachowanie (osoby z zachowaniem nagannym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji).

Termin zgłoszeń 16.05.2022 r.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO STAŻU - kliknij w link