Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Technik logistyk

 

SPECJALNOŚĆ:  Specjalista do spraw transportu

Kształcimy od 2013 roku.

Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego – egzaminy zawodowe w szkole.

Opis zawodu

Logistyk to osoba, która odpowiedzialna jest w firmie za kierowanie procesem planowania oraz przepływu wszelkiego rodzaju surowców i produktów. Do jego zadań należy przede wszystkim zarządzanie magazynami, ich zaopatrzeniem oraz dystrybucją towarów. Logistyk musi dysponować rozległą wiedzą z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania a także transportu. Niemniej istotny okazuje się szereg umiejętności osobistych: odpowiednia organizacja czasu, zdolność zarządzania sobą oraz innymi osobami, a także towarem, umiejętność planowania i przewidywania, zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres. Zdobycie wymaganych umiejętności zapewnia nauka ciekawych przedmiotów zawodowych w doskonale wyposażonych pracowniach, odbywanie praktyk zawodowych i udział w wycieczkach dydaktycznych. Atutem jest nauka języka obcego zawodowego, co podnosi szanse absolwentów na znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwenci tego kierunku  są profesjonalnie przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych.

Praktykiprzewidziane programem nauczania organizowane są przez szkołę w ramach nawiązanej współpracy m.in. z Uzdrowiskiem Busko-Zdrój, PSB Mrówka, Caffaro W. Szafarski i Wspólnicy Sp. J., Kazimierską Agencją Drukarską.

Podczas kształcenia uczeń ma możliwość uzyskania następujących kwalifikacji: obsługa magazynów, organizacja transportu.

Perspektywy zawodowe - logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cienionych zawodów na rynku pracy. Logistycy są poszukiwani głównie w handlu, usługach, spedycji i produkcji.

 

Kadra

Nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania w zawodzie:

mgr Aneta Grzesik

mgr Anna Kuca

mgr Rafał Kołton

Zaplecze dydaktyczno – techniczne

- pracownia logistyki,

- pracownia komputerowa,

- multimedialna pracownia języków obcych.

Tradycje szkolne

- Dzień Logistyka

Olimpiady i konkursy

- Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór”

- Projekt „Poznaj swój wybrany zawód”

- Projekt „Otwarta Twoja Kariera”

- Projekt „Ogólnopolski Tydzień Kariery”

Projekty/kursy

Zrealizowane – 100% logistyków brało udział w wybranym kursie lub projekcie:

Projekty:

- „Edukacja zawodowa w praktyce”

- „Masz zawód – masz pracę”

Kursy:

- warsztaty wyjazdowe – „Predyspozycje zawodowe logistyków”

Praktyki i staże

Praktyki przewidziane programem nauczania organizowane są przez szkołę w firmach z którymi szkoła nawiązała współpracę: Eko-Trans Busko Zdrój, Rolmet Kazimierza Wielka, Caffaro Kazimierza Wielka,

Dla najlepszych uczniów zorganizowano płatne staże.

Organizowano również bezpłatne praktyki: Busko Zdrój.

Wycieczki/targi

Zrealizowane

- wycieczki zawodowe do firm z branży transportu i logistyki,

Planowane – dla wszystkich uczniów klas pierwszych wycieczki zawodowe do firm transportowych i centrów logistyki.