Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA   

 

W obecnych trudnych czasach dla szkół spółdzielnie uczniowskie są źródłem finansowania wielu potrzeb szkoły (nagrody na różnego rodzaju konkursy, turnieje szkolne, promocja szkoły). Praca w spółdzielni uczniowskiej oprócz tych korzyści przygotowuje młodych ludzi do życia we współczesnym świecie. Uczy rzetelnej, systematycznej pracy, oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Głównym celem pracy naszej spółdzielni jest działalność sklepiku uczniowskiego. Obok tego celu realizowane są zadania edukacyjne, mające na celu przybliżenie uczniom zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Uczniowie uczą się prowadzenia dokumentacji sklepowej, ustalania marż, przeprowadzania inwentaryzacji, ustalania wyniku finansowego. Sklepik szkolny jest dla nich miejscem zdobywania nowych doświadczeń, a zarazem miejscem gdzie mogą nauczyć się pracy w grupie. Członkowie spółdzielni angażują się w życie szkoły. Wygospodarowane środki finansowe przeznaczają na różne pomoce dydaktyczne dla szkoły, nagrody na konkursy (Dzień Wiosny), finansowanie spotkań z młodzieżą (przyjęcie gimnazjalistów), dofinansowanie paczek mikołajowych. Spółdzielnia pomaga też uczniom mającym trudną sytuację finansową – uczniowie otrzymują bezpłatnie  bułki.

 

spo1

 

PROGRAM  PRACY  SPÓŁDZIELNI

 

Cele:

-  wdrażanie uczniów do systematycznej pracy i odpowiedzialności,

-  umiejętność pracy w grupie

-  umiejętność prowadzenia rachunkowości

-  kształtowanie szacunku do pieniądza,

-  racjonalne i właściwe gospodarowanie uzyskanymi przychodami.

Lp Zadania Cele
1 Sprzedaż artykułów spożywczych i szkolnych

- zaspokojenie potrzeb młodzieży
i pracowników szkoły,

- rozwijanie przedsiębiorczości.

2

Prowadzenie dokumentacji:

a)      finansowej

b)      samorządowej

- rozumienie potrzeby posiadania dobrze prowadzonej dokumentacji,

- wyrabianie nawyków:

·        systematyczności

·        skrupulatności

·        dokładności

·        uczciwości

·        obowiązkowości

·        rzetelności

- dostrzeganie potrzeby rejestrowania najważniejszych wydarzeń.

3

Przyjęcie nowych członków do spółdzielni

- zapoznanie ze Statutem SU

- propagowanie ruchu spółdzielczego wśród pierwszoklasistów

- stosowanie się do postanowień statutu

4 Zorganizowanie spotkania integracyjnego

- integracja członków

- kształtowanie się więzi koleżeńskich

5

Nawiązanie współpracy z Placówką socjalizacyjną w Kazimierzy Wielkiej;

a)    przeprowadzenie akcji na rzecz dzieci (zakup zabawek, słodyczy),

b)   odwiedziny dzieci przez spółdzielców z okazji Dnia Dziecka

Kształtowanie postaw humanitarnych:

- dostrzeganie potrzeb innych, bardziej potrzebujących,

- rozwijanie wrażliwości i ofiarności,

- umiejętność dzielenia się z drugim człowiekiem.

6 Złożenie życzeń z okazji świąt wszystkim pracownikom szkoły (kartki okolicznościowe) - kształtowanie się więzi międzyludzkich i przynależności lokalnej
7 Współorganizowanie dyskotek szkolnych

- wyrabianie operatywności,

- rozwijanie inicjatywy.

8 Sprzedaż używanych podręczników

- kształtowanie nawyku oszczędzania

- podejmowanie działań społecznie użytecznych.

9 Utrzymanie stałego kontaktu z Gminną Spółdzielnią  Samopomoc Chłopska w Kazimierzy Wielkiej

- współpraca ze spółdzielczością dorosłych,

- posiadanie udziałów
w spółdzielczości dorosłych.

10 Nawiązanie współpracy z instytucjami, działającymi na rzecz ochrony środowiska naturalnego - współpraca z lokalnym wydziałem rolnictwa, ochrony środowiska
11

Włączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy:

- zbiórka pieniędzy n a rzecz orkiestry w sklepiku,

- wolontariat członków SU

- rozwijanie wrażliwości wśród młodych ludzi

- niesienie pomocy innym

- kształtowanie postaw społecznie użytecznych

12 Nagradzanie, szczególnie wyróżniających się w pracy członków (nagrody w postaci książek, dyplomów)

- motywowanie do dalszej pracy,

- dostrzeganie dobrze wykonanych zadań

Termin realizacji zadań przez cały rok szkolny lub według potrzeb.

 

spo2