Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                                                                                                                                                                               Odonów, 29.04.2020 r.

List do Rodziców i Uczniów Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie

Szanowni Państwo! 

Od 25 marca 2020 r. realizujemy nasze zadania edukacyjne w wirtualnej rzeczywistości.  Staram się na bieżąco informować Rodziców i Uczniów o realizacji kształcenia za pośrednictwem naszej strony internetowej www.zszodonow.edu.pl , poprzez ogłoszenia i wiadomości w dzienniku Librus.  Nasza szkoła od czterech lat korzysta z dziennika elektronicznego, dlatego przejście na formę kształcenia na odległość było bardziej sprawne. Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby wykorzystywane formy nauczania były jak najbardziej skuteczne. 

W dużej mierze nasze starania uzależnione są jednak  od postawy Uczniów i Rodziców.  Sprawność w komunikacji, odbieranie przesyłanych wiadomości i materiałów, czytanie i stosowanie się  do ustalonych w zarządzeniach dyrektora zasad, znacznie poprawi efektywność naszej pracy.  Wychowawcy klas na bieżąco komunikują się z Rodzicami i Uczniami,  służą pomocą, wskazówkami jak pokonywać trudności zarówno techniczne jak  i w nauce.

  Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.  Nauczyciele są obecni na każdej lekcji i służyć mogą uczniom swoją pomocą.  Niestety analiza logowań w dzienniku wskazuje, że Uczniowie często bagatelizują sobie systematyczność w pracy, nie pobierają na bieżąco materiałów, nie korzystają ze wskazówek nauczyciela, nie wykonują poleceń i prac domowych.  Często się zdarza, że uczeń pobiera materiały do lekcji po tygodniu od jej przeprowadzenia. Próby nawiązania kontaktu, również telefonicznego przez wychowawców i dyrekcję często pozostają bez żadnego efektu. Przypominam, że w naszym statucie ustalone zostały zasady informowania Rodziców i Uczniów o wynikach w nauce i problemach wychowawczych. Wszystkie informacje przekazywane są poprzez wiadomości w dzienniku Librus.  Jeżeli Rodzic lub Uczeń nie loguje się, nie sprawdza wiadomości, nie może wnosić zastrzeżeń, że nie został poinformowany o wynikach w nauce.

Ze względu na potrzebę doskonalenia naszej pracy dydaktycznej, od 4 maja 2020 r wdrażamy nowe, bezpłatne rozwiązania edukacyjne pakietu chmurowego Office 365. Będziemy korzystać z materiałów i aplikacji np. Sharepoint, Teams, Forms, Outlook, OneDrive.  W celu realizacji nauczania z wykorzystaniem  Office 365 zostaną wykorzystane następujące dane ucznia: imię, nazwisko, klasa, adres poczty, hasło. Ochrona danych osobowych jest zapewniona przez Microsoft. Obowiązek informacyjny spełniony został poprzez zamieszczenie informacji na naszej stronie internetowej oraz w ogłoszeniu w e-dzienniku. Wychowawcy klas przekażą uczniom dane do logowania. Opracowane zostały również „Szczegółowe zasady korzystania z Office 365 dla uczniów”.

Zwracam się do Rodziców, aby dołożyli wszelkich starań i zmobilizowali swoje dzieci do większego zaangażowania się w naukę z wykorzystaniem naszych propozycji.

Drodzy Uczniowie – pokonajcie wszelkie trudności i wykorzystajcie ten czas na solidną naukę z zachowaniem wszelkich zasad Netykiety, którą załączam do listu.  Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany zachęcą wszystkich uczniów do aktywności w nauce.  Zapewniam, że będziemy reagowali na wszelkie sygnały płynące od Rodziców i Uczniów.

Życzę dobrego zdrowia dla Rodzin naszych Uczniów.

Z wyrazami szacunku    Jolanta Mizio Dyrektor ZSZ w Odonowie

 

Załącznik do listu - Netykieta