Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Konkurs Złoty w mowie, piśmie i obrazie

 

Nasza szkoła w ramach projektu z Narodowym Bankiem Polskim z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości ogłasza konkurs ‘’Złoty w mowie, piśmie i obrazie”, którego tematem przewodnim jest 1 złoty. Konkurs będzie realizowany w 4 kategoriach: obraz (dowolna technika), prezentacja multimedialna, autorski wiersz (20 wersów) i autorska piosenka (20 wersów).

Konkurs będzie trwał do 31 października.

Czekają cenne nagrody: portfele, plecaki, głośniki bluetooth lub tablety. Dla wszystkich biorących udział w konkursie sponsorowana wycieczka do Kielc do oddziału NBP.

Ogłoszenie wyników konkursu i prezentacja prac odbędzie się 9 listopada 2018r. podczas akademii z okazji święta Odzyskania Niepodległości.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Jolanta Wójcik lub panią Teresa Gawlik.

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Złoty w mowie, piśmie i obrazie

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkól Zawodowych w Odonowie

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Narodowy Bank Polski.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych

w Odonowie w dniach 08 –31 października 2018 roku.

5.Rozstrzygnięcia dokona Komisja Konkursowa, wyłoniona przez Organizatora.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Technikum Zespołu Szkół Zawodowych

w Odonowie

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest indywidualne przygotowanie prezentacji przedstawiającej różne rozwiązania artystyczne, których hasłem przewodnim jest wprowadzenie złotego. Konkurs przeprowadzony zostanie w 4 kategoriach: wiersz autorski (20 wersów), piosenka autorska (20 wersów), prezentacja multimedialna i obraz (dowolna technika).

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na prezentację swojej pracy na forum szkoły podczas akademii z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się 9 listopada 2018r.

4.Prace należy oddawać koordynatorowi projektu, którym jest Jolanta Wójcik.

§ 3

NAGRODY

1.Każdy z laureatów miejsc od pierwszego do trzeciego otrzyma portfel jako nawiązanie do  

złotego. Dodatkowo zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają tablet/głośnik bluetooth, natomiast laureaci miejsc drugich otrzymają plecak.

Wszyscy uczestnicy konkursu odbędą sponsorowaną wycieczkę do oddziału Narodowego Banku Polskiego w Kielcach (przewidywany termin 12.11.2018 – 10.12.2018) celem udziału w warsztatach na temat współczesnej formy pieniądza i instrumentów bankowych.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 9 listopada 2018r. podczas akademii z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych.