Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Od 1947 do 2013

Rok

Z dziejów szkoły w Odonowie…

1947

Powstanie Gimnazjum Spółdzielczego dla dorosłych.
Pierwszym Dyrektorem  był Piotr Szczepańczyk

1948/49

Utworzenie Liceum Administracyjno - Handlowego 
I stopnia

1949

Przekształcenie Liceum na Państwowe Technikum Handlowe       Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
Funkcję dyrektorapełni Janina Urbańska, następnie od 1953 r. Jan Miłkowski.

1953

Przejęcie szkoły przez Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie. 
Odtąd nazwa szkoły brzmi:
Technikum Handlowe CRS „Samopomoc Chłopska”

1954

Utworzenie Technikum Ekonomicznego CRS „Samopomoc Chłopska” w Odonowie

1957

Początek funkcjonowania  Zasadniczej Szkoły Handlowej
CRS „Samopomoc Chłopska” w Odonowie

1959

Początek prac przy budowie nowej szkoły.
W latach 1959 – 1963 prace przy budowie nowej szkoły trwały pod  nadzorem dyrektorów: Jana Miłkowskiego, Stanisława Prokopa oraz Józefa Szewczyka.

1963

Przeniesienie szkoły do nowego budynku.
Funkcję dyrektora sprawował wówczas Eugeniusz Misiak.
Utworzono  Zespół Szkół Zawodowych CRS „Samopomoc Chłopska” w Odonowie. W skład Zespołu wchodziły wówczas:
Zasadnicza Szkoła Handlowa o 3-lenim cyklu nauczania
Technikum Ekonomiczne o 4-letnim cyklu nauczania

1966

10 lipca 1966 odbył się  II Zjazd Absolwentów, podczas którego  miała miejsce uroczystość wręczenia szkole sztandaru.
Funkcję dyrektora sprawował wówczas Henryk Czyż.

1968

Powstało Liceum Ekonomiczne, po którym w wyniku przekształcenia utworzone zostaje Technikum Ekonomiczne.
Następnie utworzony zostaje Wydział Zaoczny Liceum Ekonomicznego dla pracujących.

1969

Funkcję dyrektora ZSZ pełni Marian Nowacki.

1972

Zasadnicza Szkoła Handlowa o 3-letnim cyklu nauczania zostaje przemianowana na Liceum Zawodowe o 4-letnim cyklu nauczania – sprzedawca magazynier

1984

W Liceum Ekonomicznym wprowadza się dodatkową specjalność – finanse i rachunkowość

1985

Liceum Zawodowe przekształca się na Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3-letnim cyklu nauczania

1986

Funkcję dyrektora ZSZ pełni Adam Korfel

1989

W skład Zespołu wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1991

Od 1991 roku stanowisko  dyrektora obejmuje Władysław Kurek

1992

Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostaje przekształcona na Liceum Handlowe. Technikum Ekonomiczne zmienia nazwę na Liceum Ekonomiczne.
17 – 18 października 1992 roku odbył się  III Zjazd Absolwentów. Szkołę odwiedziło wówczas około 130 absolwentów.

1997

Podpisanie umowy przeniesienia prawa do użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków między reprezentującym Ministerstwo Edukacji Narodowej Andrzejem Sygutem - Kuratorem Oświaty i Wychowania w Kielcach
a przedstawicielem Centralnego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji. Następuje przejęcie Zespołu Szkół Zawodowych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach.

1999

1 stycznia 1999 r. – decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Zespół Szkół Zawodowych przejmuje Powiat Kazimierski.
Liceum Ekonomiczne i Liceum Handlowe z 4-letniego zmienia się w 5-letni cykl nauczania

2002

Utworzenie Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją.
Przekształcenie dotychczasowego Liceum Ekonomicznego i Liceum Handlowego w Technikum  o 4-letnim cyklu kształcenia. Kontynuacja kształcenia w kierunku technik ekonomista.

2005

Utworzenie Szkoły Policealnej – kierunek technik administracji

2007

W Szkole Policealnej wprowadzono kierunek  technik informatyk
Wprowadzono nowe kierunki w Technikum : technik informatyk i technik hotelarstwa. Funkcję dyrektora obejmuje Jolanta Mizio

2008

12 kwietnia 2008 r. - uroczystość 60-lecia Szkoły, IV Zjazd Absolwentów. Poświęcenie nowego sztandaru szkoły.Publikacja Księgi Pamiątkowej  „60 lat szkoły w Odonowie”

2008

W dniu 26 marca 2008 roku Rada Powiatu Kazimierskiego podjęła uchwałę o nadaniu imienia Patrona Władysława Grabskiego dla Technikum.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Podpisanie porozumienia między szkołami imienia Władysława Grabskiego.

2009

Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego, wprowadzenie  innowacji pedagogicznej „służby mundurowe - edukacja dla bezpieczeństwa”
Szkołę opuszczają ostatni absolwenci Liceum Profilowanego.

2012

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej „edukacja dla służb mundurowych” w klasie I Liceum Ogólnokształcącego.

2013

Wprowadzenie w Liceum Ogólnokształcącym profilu „ratownictwo medyczne”.

2013

Wprowadzenie w Technikum kształcenia w zawodzie technik logistyk.

2014

Wprowadzenie w Liceum Ogólnokształcącym profilu „bezpieczeństwo wewnętrzne”.