Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„ Kocham Cię Szkoło”- 65 lat istnienia Szkoły w Odonowie.

26 marca odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie uroczystość Dnia Patrona Szkoły. Od pięciu lat jest nim Władysław Grabski wybitny ekonomista i reformator. Szkoła w Odonowie ma już 65 lat, więc Święto Patrona było również okazją do obchodów tego jubileuszu. Podpisana pięć lat temu Uchwała Rady Powiatu Kazimierskiego o nadaniu imienia Władysława Grabskiego dla Technikum w Odonowie, rozpoczęła lata wytężonej pracy, która przyniosła imponujące efekty.

Zacni goście

Święto Patrona przyciąga corocznie ciągle rosnące grono Gości, co świadczy o szacunku, jakim cieszy się Szkoła w Odonowie wśród władz samorządowych, służb mundurowych, placówek oświatowych oraz lokalnego społeczeństwa. Swoją obecnością zaszczycili Szkołę:

Pani Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Pan Marek Augustyn - Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego,
Pan Michał Bucki - Wicestarosta Kazimierski,
Pan Wojciech Kałat - Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Admistracyjnego Szkół,
Ksiądz Dziekan Janusz Mularz,
Ksiądz proboszcz Marian Jakubowski,
Pan Marek Krupa- sekretarz Powiatu,
Pan Tadeusz Bator- Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
Pani Halina Opilska - Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Prezes Oddziału ZNP w Kazimierzy Wielkiej,
Pan Roman Litwiniuk - Przewodniczący NSZZ Solidarność MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej,
Przedstawiciele służb mundurowych:
Pan kpt. Rafał Kwapień - reprezentujący Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,
Pan kom. Piotr Węgliński - Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej,
Pan st. kpt. Kazimierz Zabłotny Komendant Powiaty PSP w Kazimierzy Wielkiej,
Reprezentujący Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach: Pan dr Zdobysław Kuleszyński - Prorektor ds. badań i współpracy regionalnej orazPan Włodzimierz Chłopek.

Na uroczystość przybyli również Przedstawiciele Pracodawców, z którymi Szkoła współpracuje w ramach organizacji praktyk zawodowych, a wśród nich: Pan Edward Kulpa - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Pan Marian Książek - Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ,,Nidzica’’.

Szczególnymi gośćmi były reprezentacje Szkół:

Pan Włodzimierz Kruszyński - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy wielkiej,

Pan Jacek Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach,

Pani Beata Malinowska - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu,

Pan Waldemar Kletschka - Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.

Pani Barbara Gołąb - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej,

Pani Elżbieta Wojtasik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wielgusie,

Pan Piotr Obrępalski z Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach,

Pan Ryszard Kłos - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Koszycach,

Pan Krzysztof Nurkowski- reprezętujący Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach.

Gorącymi brawami witano nauczycieli emerytowanych: Panią Martę Nowak, Pan Adam Korfela, który pełnił funkcję dyrektora szkoły, Panią Małgorzatę Kozera oraz Panią Zofię Oleksy.

Honorowymi gośćmi podczas jubileuszu była reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskiego w Kole z Panią Dyrektor Elżbietą Sztanga na czele. Delegacja ta pokonała wiele kilometrów by razem ze Szkołą Jubilatką świętować ten ważny dla niej dzień. Poczet sztandarowy Szkoły z Wielkopolski swoją obecnością podniósł rangę uroczystości.

Zacni składając na ręce Pani Dyrektor Jolanty Mizio kwiaty i wręczając listy gratulacyjne dla Szkoły, dali dowód na to, że działalność Szkoły jest zauważana i doceniana nie tylko wśród lokalnej społeczności.

Pokaz talentów

Tego Dnia gospodarzami uroczystości byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Władysława Grabskiego: Michał Wolski i Wioletta Fucia, którzy przybliżyli w skrócie historię Szkoły oraz działania związane z Patronem. Głównym punktem programu był turniej wiedzy o historii Szkoły i Patronie „ Kocham Cię Szkoło - 65 pytań na 65-lecie szkoły”, prowadzony przez dwóch uzdolnionych artystycznie absolwentów szkoły: Kubę Uchto i Wojtka Wolskiego. O tym, jak szanują Szkołę jej uczniowie świadczyło nie tylko dominujące nad dekoracją hasło „Kocham Cię Szkoło”, ale również entuzjazm i poświęcenie, jakim wykazali się wszyscy uczniowie biorący udział w części artystycznej.

Dwie drużyny LO i Technikum rywalizowały z sobą pod czujnym okiem swoich kapitanów – nauczycieli. Młodzi ludzie wykazali się przy tym bardzo obszerną wiedzą z zakresu dziejów Szkoły i Patrona.

W trakcie trwania turnieju na wszystkich czekały niespodzianki w wykonaniu utalentowanych uczniów. Z zapartym tchem przyglądano się pokazowi musztry z elementami sztuk walki zaprezętowanych przez uczniów klas ,,mundurowych’’, słuchano piosenek śpiewanych przez zespół ,,Muzo-Odonki’’: „Na falochronie”, „Do kołyski”, przy akompaniamencie Jacka Kozła, gry na saksofonie w wykonaniu Huberta Drużby, podziwiano mistrzowski pokaz tańca Poping, C-walk, Jumpstyle. Zainteresowanie wzbudziła inscenizacja obsługi angielskojęzycznych gości hotelowych prezentowana przez przyszłych hotelarzy. Nad przebiegiem części artystycznej czuwali nie mniej utalentowani nauczyciele, którzy solidnie przygotowali młodzież do uroczystości: Pani Ewa Konieczna, Pani Jolanta Wójcik , Pani Danuta Skorupa i Pani Agnieszka Madej.

Na zakończenie części artystycznej wszyscy biorący w niej udział z wielkim zapałem zaśpiewali piosenkę, która powstała specjalnie na Jubileusz ,,Kocham Cię Szkoło’’ porywając za sobą całą publiczność. Fakt, że młodzież kocha swoją szkołę jest bezsprzeczny, czego dowodem była nie tylko cała uroczystość ale też codzienne zaangażowanie w szkolne życie oraz reprezentowanie Szkoły na zewnątrz podczas zawodów, konkursów, olimpiad, imprez lokalnych. Jest to powód do dumy dla nauczycieli, rodziców , Dyrekcji i całego Powiatu Kazimierskiego.

Refleksje…

Każdy jubileusz czy też rocznica jest okazją do pewnych wniosków i podsumowań. Ostatnie pięć lat było czasem wytężonej pracy dla Szkoły w Odonowie. To czas wielu zmian. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej ,,Służby mundurowe- edukacja dla bezpieczeństwa’’, nadanie imienia dla Technikum, realizacja projektów: „Kompetencje kluczowe kluczem do zatrudnienia”, „Wyrównuję, doskonalę, poznaję”, Gotowi na wyzwania”, „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”, nowoczesne wyposażenie pracowni, należą do tych najważniejszych. Z okazji Jubileuszu wydano publikację „65 lat tradycji szkoły z przyszłością” współfinansowaną przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej oraz Radę Rodziców, przedstawiającą wszystkie najważniejsze wydarzenia ostatnich pięciu lat, które dały wymierne rezultaty i przyczyniły się do tego, że Szkoła podąża za duchem czasu. Wymagania rynku pracy zmieniają się dynamicznie, co motywuje również do kolejnych zmian w oświacie. Szkoła w Odonowie jest jedną z najstarszych placówek oświatowych Powiatu Kazimierskiego.

Do tradycji szkoły nawiązywali podczas uroczystości Absolwenci Szkoły: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Pan Edward Kulpa, jak też sama Pani Kurator, która wprawdzie absolwentką szkoły nie jest, ale była to pierwsza placówka, którą miała okazję poznać jako Świętokrzyski Kurator Oświaty w kwietniu 2008 roku podczas IV Zjazdu Absolwentów i 60-lecia Szkoły. Do zadumy skłoniły słowa wypowiedziane przez absolwentów Jakuba Uchto i Wojciecha Wolskiego:

Bo szkoła to miejsce takie najdziwniejsze,
Które z lat upływem staje się piękniejsze.
I najcudowniejszą mają ją w pamięci
Nie ci, co tu chodzą - ale absolwenci.

Wszyscy, którzy od 65 lat tworzyli tradycję szkoły w Odonowie wykonali solidny fundament, na którym mogą teraz budować kolejne pokolenia. Dom zbudowany na takim fundamencie na pewno będzie trwały. Liczne gratulacje, jakie złożono Szkole z okazji Jubileuszu dowodzą, iż szkoła może liczyć na poparcie, współpracę, życzliwość i szacunek. Wspólna praca jest szansą na rozwój Szkoły. Uczniowie i nauczyciele Szkoły w Odonowie starają się skutecznie wcielać w życie maksymę Władysława Grabskiego ,,Cel pracy w imię dobra trzeba znajdować w sobie samym’’.