Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wzruszające spotkania po latach

- IV Zjazd Absolwentów szkoły w Odonowie

Pamiątka z 60-lecia Szkoły

Prezentacja

... To były wspaniałe chwile...
... Cudownie, że mogliśmy się spotkać...
... Jesteśmy wszyscy tak pięknie różni...
... Miło być gościem tak zacnej "staruszki"  szkoły...
tak wpisali się do  kroniki szkolnej absolwenci  obecni na zjeździe.
Jedna z pierwszych absolwentek szkoły - Pani Zofia Kapusta napisała: "Pozostały mi bardzo miłe wspomnienia z tej szkoły - życzę obecnemu gronu dużo sukcesów zawodowych"

IV Zjazd Absolwentów, który odbył się 12 kwietnia, był jednym z najważniejszych wydarzeń w roku jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie.

Na uroczystą galę zjechali absolwenci z różnych stron kraju, a nawet z zagranicy. Uroczystość rozpoczęła się  mszą św. w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, którą celebrowali ks. Dziekan Janusz Mularz, ks. Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego Marian Jakubowski, ks. Rafał Dudała oraz księża - absolwenci: Krzysztof Włosowiczi Marcin Rej. Piękną i wzruszającą homilię wygłosił ks. Rafał Dudała. W czasie tego nabożeństwa miało miejsce poświęcenie nowego sztandaru Szkoły. Następnie delegacja absolwentów, nauczycieli oraz uczniów udała się na miejscowy cmentarz, aby złożyć wiązanki kwiatów i uczcić pamięć tych nauczycieli, którzy odeszli na wieczny spoczynek.
Kolejna część uroczystości odbyła się w odonowskiej  szkole. Wzruszające powitania, rejestracja, pamiątki, wpis do kroniki szkolnej, zwiedzanie szkoły i przejście na salę gimnastyczną. A tam symboliczne, podpisane przez absolwentów  motylki wędrowały na wykres kolumnowy obrazujący liczbę absolwentów w kolejnych latach. Motywem przewodnim  wystroju sali  była historia szkoły, jubileusz i  absolwenci. Do wspomnień i refleksji pobudzały zdjęcia klasowe zgromadzone na jednej ze ścian sali oraz motto "Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości" Tadeusza Kotarbińskiego.
Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 14.00. Galę prowadzili absolwenci Liceum Ekonomicznego: Katarzyna Zaręba oraz  Mariusz Stępień. Powitano przybyłych gości i absolwentów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
- Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty
- Robert Gwóźdź - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach,
- Bernard Antos - Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Jan Nowak - Starosta Powiatu Kazimierskiego
- Mirosław Fucia - Przewodniczący Rady Powiatu
- Waldemar Trzaska - Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego
- Wojciech Kałat - Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
- Marek Krupa -Sekretarz Powiatu
- Adam Bodzioch - Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
- Dyrekcje szkół średnich i gimnazjów naszego regionu
- Przedstawiciele instytucji przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
Pełna zadumy była ceremonia pożegnania historycznego Sztandaru Szkoły i przekazania nowego Sztandaru przez Fundatorów: Radę Rodziców oraz ks. Dziekana Janusza Mularza. Dyrektor szkoły Jolanta Mizio przekazała nowy sztandar młodzieży.
"My uczennice i uczniowie
Technikum im. Władysława Grabskiego, Liceum Profilowanego, Szkoły Policealnej,
W tej uroczystej chwili otrzymania nowego sztandaru szkoły, ślubujemy Tobie, Ojczyzno..." tak rozpoczęli ślubowanie przedstawiciele samorządów klasowych.
Następnie Przewodnicząca Samorządu Szkolnego złożyła podziękowanie za przekazanie sztandaru.
Dyrektor szkoły podziękowała gościom i absolwentom za przyjęcie zaproszenia, przedstawiła historię szkoły i jej rozwój w oparciu o zapisy w kronikach i dokumentach szkolnych. Wycieczka w czasie była prawie realna dzięki obrazującej przemowę prezentacji multimedialnej. Zebrani z zainteresowaniem oglądali najistotniejsze wydarzenia związane z  powstawaniem nowych szkół, zjazdami absolwentów, budową. Przedstawiono także tradycje związane z kształceniem ekonomistów, rozwojem zainteresowań młodzieży, działaniami na rzecz środowiska. Absolwenci mogli również poznać współczesny wizerunek szkoły i sukcesy jej uczniów.  Dyrektor wyraziła głęboki szacunek i wdzięczność dla wszystkich dyrektorów oraz nauczycieli, którzy  pracowali dla szkoły. Podkreśliła, że to wysiłek wielu pokoleń sprawił, że  Szkoła w Odonowie ma szansę na dalszy rozwój.

Następnie prowadzący odczytali gratulacje, które z okazji jubileuszu złożyli:
- Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, (zobacz gratulacje)
- Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, (zobacz gratulacje)
- Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, (zobacz gratulacje)
- Halina Opilska - Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach, (zobacz gratulacje)
- Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty, (zobacz gratulacje)
- Józef Zuwała - wójt Urzędu Gminy w Bejscach. (zobacz gratulacje)

Ciepłe słowa  skierowała do zebranych Pani Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty. Choć na stanowisku Kuratora pracuje dopiero od 10 kwietnia, poświęciła swój czas na spotkanie z absolwentami i nauczycielami odonowskiej szkoły. Pani Kurator podkreśliła, że jest to pierwsza szkoła, którą odwiedziła.

Gratulacje i wyrazy uznania z okazji jubileuszu składali również:
- Robert Gwóźdź - Starszy Wizytator
- Bernard Antos - Dyrektor Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Jan Nowak - Starosta Powiatu Kazimierskiego oraz Mirosław Fucia - Przewodniczący Rady Powiatu
- Adam Bodzioch - Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
Dla uczczenia jubileuszu powstała Księga Pamiątkowa  "60 lat szkoły w Odonowie" pod redakcją ks. Rafała Dudały, Joanny Klimczyk, Małgorzaty Radziszewskiej oraz  Mariana Skorupy. Na uroczystości    podziękowano autorom publikacji za ich wytrwałą pracę.

Dyrekcja, Rada Rodziców oraz Komitet Organizacyjny wyrazili podziękowanie firmom, które wspierały szkołę w przygotowaniach uroczystości.

W sposób szczególny podziękowano instytucjom i firmom, które od wielu lat współpracują ze szkołą i wspierają szkołę w jej rozwoju. Dyrektor Jolanta Mizio oraz Wicedyrektor Teresa Gawlik wręczyły dyplomy honorowego mecenasa szkoły dla:
-   Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej,
-   Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
-   Ceramiki Budowlanej w Odonowie,
-   Firmy Handlowo Usługowej "ROLMET" Kowalski, Frączek,
oraz ks. Dziekana Janusza Mularza.

Część oficjalną zakończył bardzo udany występ artystyczny młodzieży naszej szkoły, zatytułowany "E=mc2" ,przygotowany przez panią mgr Martę Krawczyk. Aktorom udało się rozbawić publiczność poszukując absolwentów szkoły wśród wybitnych artystów, sportowców, naukowców.
Po części artystycznej - uroczysty obiad, zwiedzanie szkoły, spotkania absolwentów z wychowawcami. Niektórzy wychowawcy potraktowali rzecz bardzo poważnie i przeprowadzili lekcje rozpoczynając od  sprawdzenia obecności wychowanków.
Bal absolwentów rozpoczęto piosenką "Niech żyje bal" w wykonaniu uczennicy klasy maturalnej - Doroty Olech. Rozmowy i wspomnienia przy biesiadnym stole oraz tańce przy dźwiękach zespołu muzycznego trwały do białego rana.
Dla nauczycieli, uczniów i absolwentów szkoły był to niezwykły dzień. Uczestnicy zjazdu na długo zachowają jego atmosferę, czar wspomnień.


Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych składa serdeczne podziękowania:
- wszystkim Gościom, Absolwentom za obecność i wspólne świętowanie,
- Starostwu Powiatu Kazimierskiego oraz Samorządowi Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej za współfinansowanie Księgi Pamiątkowej,
- przyjaciołom szkoły za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój szkoły,
- Radzie Rodziców i Komitetowi Organizacyjnemu  za przygotowanie uroczystości,
- nauczycielom i uczniom naszej szkoły  za wspaniałą postawę i sumienną pracę.